Annons

Efter att det stod klart att DSV skulle bygga en ny terminal på Stigamo togs det fram en tidplan för arbetet och tanken är att inflyttning i de nya lokalerna ska ske den 30 november.

– Vi fick då bekräftat från kommunens bygglovsavdelning att vi kunde påbörja arbeten som inte kräver bygglov. Sedan har vi sökt bygglov för det andra arbetet. Men vi fick höra att vi kunde börja med mindre grejer som inte kräver bygglov, exempelvis markarbetet som vi nu har påbörjat, berättar Patrick Enthav från Enthavs Schakt och entreprenad.

Han berättar att företaget fick information om att det finns fornlämningar i form av en grav på platsen och därför spärrade företaget av området med en radie på 60-80 meter. Patrick Enthav hävdar att detta var den enda informationen han fått från kommunen.

Annons

”Fick inte svar”

Efter att markarbetet pågått i en och en halv vecka fick Enthavs Schakt och entreprenad kontakt med SMUAB som då berättade att det finns fler fornlämningar på platsen som företaget inte haft kännedom om tidigare. Om länsstyrelsen dokumenterat skulle de få okej att gräva, men det kunde eventuellt finnas en gammal fornåker på platsen.

– Vi fick höra att platsen skulle undersökas och det skulle tas ytterligare prover. Vi frågade kommunen vad som gäller kring fornlämningar på platsen, men fick inget svar från bygglovsavdelningen. Samtidigt hade kommunen lovat att vi skulle få startbesked för att dra igång arbetet som kräver bygglov den 13 april. Detta flyttades fram till den 16 april och sedan till den 18 april, berättar Patrick Enthav.

”Inga hinder”

Vid ett tekniskt samråd med bygglovsavdelningen uppfattade företaget som att allt var klart.

– Det hade uppdagats att det fanns fornlämningar på platsen, men vi hade fått mejl från länsstyrelsen och även fått bekräftat av SMUAB att det inte fanns några hinder för oss att fortsätta med arbetet bara det inte sker i det berörda området, berättar Patrick Enthav.

I ett mejlkonversation från i torsdags mellan Bo Annuswer, arkeolog på länsstyrelsen, och Patrick Enthav som Jnytt fått ta del av skriver Bo Annuswer:

”Gör inget i området där fornlämningen låg innan arkeologerna från länsmuseet varit ute och dokumenterat skadorna. Utöver den yta där fornlämningen låg ser jag inga hinder för er att fortsätta arbete. Se till att ni får upp en ordentlig avgränsning, staket, i utkanten av skyddsområdet till graven.”

I mitten av föra veckan fick Enthavs Schakt och entreprenad höra att kommunen ville komma ut till platsen och kolla hur det ser ut.

– Vi fick höra att bara vi inte rörde den berörda åkern så fanns det inga hinder för oss att fortsätta med arbetet. Vi fortsatte då vi fått okej från länsstyrelsen. Sedan kom bygglovsavdelningen och stoppade arbetet. Vi har frågat varför och har fått lite olika besked, bland annat att vi inte har startbesked och att det finns fornlämningar på platsen, berättar Patrick Enthav, som menar att de gjort precis som kommunen sagt men ändå kommit i kläm.

Stämmer kommunen

Han förklarar att företaget nu får lägga flera hundratusen kronor i stillståndsavgift plus 300 000 kronor ytterligare varje dag som arbetet blir försenat.

– Vi jobbar med jurister för att ta fram en stämningsansökan. Vi anser att kommunen felaktigt har stoppat projektet, trots att vi fått tillstånd av en annan myndighet. Först säger Jönköpings kommun att vi får utföra dessa arbeten för att de inte kräver bygglov och sedan säger de att vi gräver för mycket. Nu får vi inte gräva där för kommunen trots att vi får det för länsstyrelsen!

Patrick Enthav säger att de respekterar kommunens beslut även om de inte förstår det men att de ändå valt att koppla in en advokatbyrå.

– Vi tänker stämma kommunen. Att Anna Klahr pratar om att vi fått tillstånd att ta bort stubbar och buskar är en lögn. Vi har fått tillstånd att ta bort all markvegetation. Det vill säga all matjord inklusive träd, buskar, sten och liknande. Utöver det har vi terrasserat marken inom cirka 50 centimeter helt inom plan och bygglagen.

Jnytt har sökt Bo Annuswer, arkeolog på länsstyrelsen, för en kommentar.

Läs även:

Bolag kan polisanmälas