- Vi bygger upp en rörelse som lyfter fram de problem som finns i Sverige just nu. Vi vill välkomna flyktingar nu, inte senare. Sammanhållning är vårt enda alternativ, säger Jonathan Jansson Åkerberg, initiativtagare i Tillsammans för Jönköping.
Nätverket står upp för mänskliga rättigheter och med manifestationen vill de värna asylrätten och familjen. Nära 60 personer frös på Hovrättstorget för en god sak under söndagen.
- Det är kul att se att så många kommit hit. Jag är nöjd med uppslutningen, säger Jonathan.

Mer hjärta
Nästa vecka arrangeras en större manifestation för att öppna gränserna i Stockholm. Denna arrangerad av Tillsammansskapet, till stöd för dem som får sina hem nedbrända och som flyr till Sverige via livsfarliga vägar.
- Två av oss från Tillsammans för Jönköping kommer att delta i manifestationen. Jag ser att engagemanget hos Jönköpingsborna är stort. Det finns potential men förutsättningarna att påverka politikerna är för dåliga. Mer hjärta - mindre byråkrati, säger Jonathan Jansson Åkerberg.

Tillsammans för Jönköping kämpar för en bättre flyktingpolitik i Sverige. Foto: Caroline Eriksson
60 personer manifesterade för flyktingars rätt till asyl. Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson