Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bestämt att Visingsö Biodlarförening och Erik Dahlbergsgymnasiet ska motta Miljöpriset 2018.

Motiveringen för biodlarföreningen, som vinner det allmänna miljöpriset, var enligt följande:

Genom Visingsös parningsplats för bin bidrar Visingsö Biodlarförening med Ligustica-biets fortbestånd. Det snälla italienska Ligustica-biet är ett bra trädgårds bi på grund av sin beskedlighet och passar därför bra vid varje hem och hus. Andra biodlare kan placera sina oparade drottningar för att senare ta hem dem till sina egna bisamhällen. Visingsö Biodlarförening håller också kurser för både nybörjare och avancerade biodlare från hela Sverige. Föreningen bidrar härigenom till att trygga den mycket viktiga pollinationen av våra bär och frukter.

Annons

Motiveringen för ED, som vinner skolornas miljöpris, var följande:

Erik Dahlbergsgymnasiets ca 1500 elever och 150 anställda arbetar tillsammans med hållbar utveckling, klimat och miljö. Skolans arbete utgår generellt från FN:s Globala utvecklingsmål, eleverna möter dessa mål i många av de kurser de läser och i speciella temaaktiviteter varje år. Skolan arbetar systematiskt med hållbar utveckling i organisationen och är miljödiplomerade sedan 2003.

De som kan få priset är företag, föreningar, organisationer eller privatpersoner. Det som belönas är insatser som syftar till en bättre miljö, resurshushållning, ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande.