Annons

Företagsjouren startades 2009 med stöd från tillväxtverket och drivs i dag gemensamt av Region Jönköpings län och Region Östergötland. Verksamheten vänder sig till små och medelstora företag i regionen som av olika anledningar hamnat i kris. Det kan handla om ekonomiska bekymmer såväl som generationsväxling eller avtalsfrågor.

Företagsjouren hjälper till att analysera situationen, bedöma vilka möjligheter som finns och skapa handlingsplaner. Utöver de egna rådgivarna finns tillgång till ett nätverk av specialistkompetenser, såsom jurister, företagsmäklare och psykologer.

– Vi är en neutral samtalspartner som och kan bidra med kunskap och erfarenhet från många branscher och se företaget ur andra perspektiv, säger Göran Qvarnström, projektledare och företagsrådgivare vid Företagsjouren, i en kommentar.

Annons

I Jönköping är Företagsjouren permanent sedan 2017. Förra året resulterade verksamhetens insatser i länet i 150 räddade arbetstillfällen och 40 företag som fått olika former av stöd.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app