I slutet av förra veckan skrev Jnytt om att Jönköpings kommun erbjuder lantbrukare och djurhållare att ta del av gräs till djurfoder.

Torkan är fortsatt ett faktum och nu erbjuder kommunen 100 hektar kommunägd mark till djurhållare som har ett akut behov av betesmark. Det är tekniska kontoret som tagit beslutet efter att ha inventerat ängsmark och andra öppna ytor.

- Väderleken ställer till det med bekymmer för många lantbrukare och vi vill naturligtvis hjälpa till på det sätt vi kan. I dagsläget ser vi att vi har ungefär 100 hektar ängsmark eller andra öppna ytor som skulle kunna fungera som betesmark, säger Stefan Fogelberg, tillfällig teknisk direktör, till kommunens hemsida.

Annons

65 olika ytor

Det rör sig om ungefär 65 olika ytor som är aktuella för bete, men det kan komma att bli fler då tekniska kontorets inventering fortfarande pågår. Lantbrukare eller djurhållare kan anmäla sitt intresse för gräs och betesmark via ett formulär.

Kommunen har fram tills nu haft en begränsad möjlighet att klippa gräs på grund av väderleken och den stora brandrisken. Nu har de efter dialog med räddningstjänsten fått förtydligat för sig att det är tillåtet att klippa gräset på öppna ytor om vissa säkerhetsåtgärder vidtas.

- Vi kommer kanske inte kunna hjälpa alla som önskar, men förhoppningsvis kommer kommunens bidrag att underlätta situationen för några av dem med störst behov. Vi kommer börja fördela ytorna omgående, säger Stefan Fogelberg.