I våras påbörjade miljö- och hälsoskyddsnämnden en medborgardialog om Attarpsdammen. På ett möte i slutet av mars lades det upp en sida på Jönköpings kommuns hemsida med information om projektet, utmaningarna och de utredningar som genomförts. På sidan gick det lämna in synpunkter.

Utifrån de synpunkter som kom in har tjänstemännen jobbat vidare med frågan och på torsdag väntas nämnden ta upp ärendet igen. Tjänstemännen föreslår att nämnden ska beställa en utredning som visar varifrån sedimenten kommer och förslag på eventuella möjliga åtgärder.

Oro för barnen

– I dag är det problem med sediment i dammen som kommer från Lillån. Något måste göras med dammen. Det är för varmt för fisken så den vandrar uppåt. Det har gjorts försök att gräva bort sedimenten, men det fylls på igen och känns inte som hållbart, säger Annica Magnusson, vattensamordnare.

Annons

– Ett annat problem är att fåglar gärna sätter sig på öarna i dammen och det finns en oro för att även barnen springer ut där. Det är inte heller bra för dammen att det inte blir något genomflöde.

Tillsammans med sina kollegor föreslår Annica Magnusson nu att det tillsätts en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan. Man vill dessutom att Bankerydsborna även fortsättningsvis ska kunna följa projektet via hemsidan med uppdaterad information.

Oro finns att Attarpsdammen växer igen om inget görs.
Foto: Janne Wrangberth