Hemsidan som har lanserats i dagarna heter solkalkylatorn.se och är framtagen av Filip Matsson, Pontus Vidén, Robert Elezovic och Viktor Henningsson. Den har utvecklats som en del av ett näringslivsprojekt i samarbete med Cybercom i Jönköping och Klimatrådet.

Sajten samlar statistik om den lokala användningen av solcellsanläggningar i Jönköpings län. Statistiken kan delas upp och jämföras mellan länets kommuner. Målet är att det ska öka intresset för egenproducerad solkraft.

- Jönköping var det län som i fjol hade störst ökning av installerad effekt solel i Sverige, vilket visar att det lokala intresset för solkraft är stort. Med det som bakgrund är tanken med sajten att den ska fungera som en faktabaserad informationskälla som förhoppningsvis inspirerar ännu fler till att börja egenproducera miljövänlig solkraft, säger Filip Mattson i en kommentar.

Annons

Det finns strax under 1000 solcellsanläggningar i länet, utbyggnaden av installerad effekt solel under 2017 ökade med 84 procent i Jönköpings län. Snittet i Sverige låg på 63 procent.

- Det är viktigt att synliggöra arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Solkalkylatorn är ett spännande och lättbegripligt sätt att faktiskt se hur mycket förnybar solenergi vi producerar i Jönköpings län, säger länets landshövding Helena Jonsson.