Annons

Heltidspolitiker får en ökning av sitt arvode med 1.800 kronor till 75.500 kronor. Deltidsråden höjer sin lön med över 14.000 kronor och får då minst 45.300 kronor i månaden. Det uppger jp.se.

Det är den parlamentariska nämnden som tagit fram förslaget på grundarvodet och detta baseras på den genomsnittliga löneökningen för alla anställda i Region Jönköpings län under året.

Då styret i regionen inte är klart så är det inte klart vilka som kommer få arvodena, men den som blir regionstyrelsens ordförande beräknas få 83.050 kronor.

Kostar 50 miljoner kronor

Nytt från nästa år är att alla partier i regionfullmäktige får en regionrådspost på 60 procent av grundarvodet, medan det nu är på 40 procent. Personerna som blir regionråd på deltid får förutom 60 procent av grundarvodet också rätt till sammanträdesarvoden.

Annons

De nya reglerna börjar gälla från och med nästa år och totalt blir kostnaden för politiken i regionen fem miljoner kronor dyrare nästa år jämfört med i år. Totalt handlar det om en kostnad på över 50 miljoner kronor. Ersättningen till alla förtroendevalda politiker höjs precis som partistödet.