– Det var verkligen en häftig helg, säger Alexandra Forseland om fortbildningsdagarna.
Kleindagarna kom till för att stötta och inspirera till kreativa undervisningsmetoder och erfarenhetsutbyte, med både gymnasielärare och forskare.
– Syftet med dagarna är att skapa bra lektioner med material som är plockat från en lite högre kunskapsnivå. Att få ner det till något annat än den traditionella matteboken. Att vi skapar praktiska lektioner med ett tema som ändå berör målen i kurserna, säger hon och tillägger att hon nästa läsår ska testa ”Kleinmetoderna” under något eller några lektionstillfällen, samt hålla en egen Kleindag för kollegorna på Bäckadalsgymnasiet.
Vad var mest givande?
– De nya kontakterna jag skapat. Det var många otroligt intelligenta människor samlade på samma ställe. Det var fascinerande att höra dem prata.
Vad är en bra mattelärare för dig?
– En bra mattelärare är någon som skapar en bra balans till eleverna och samtidigt väcker intresset för ämnet. Jag tror det är viktigt att bygga en relation först och sen få med dem i ämnet.
De svenska niondeklassarnas resultat i Pisatesterna har sjunkit. Vad tror du är viktigast för att lyfta matematikkunskaperna i skolan?
– Så som skolan är utformad i dag, att elever har rätt till att få chans på chans på chans, gör att ungdomar inte lär sig att det finns en deadline. Det är lite för mycket daltande i skolan. Det tror jag måste förändras för att eleverna ska skärpa till sig, och det är inte bara elevernas fel om det nu lät så...

Kleindagarna

Kleindagarna arrangeras av Svenska Kommittén för Matematikundervisning (SKM), Svenska Nationalko..

Kleindagarna

Kleindagarna arrangeras av Svenska Kommittén för Matematikundervisning (SKM), Svenska Nationalkommittén för Matematik (KVA), Institut Mittag-Leffler och finansieras av Brummer & Partners.