Annons

Otaliga rapporter från LRF:s medlemmar vittnar nu om allt värre och ökande vildsvinsskador. Efter den torra sommaren ser vi att delar av den extremt viktiga sistaskörden har gått förlorad på grund av att den bökats sönder av vildsvin. I den omfattningen de finns idag begränsas möjligheten att producera mat och det är, liksom sommarens torka, något som drabbar hela samhället.

Vi vet att bred jaktsamverkan mellan markägare är ett bra sätt att hålla nere antalet vildsvin och därmed också minska skadorna. Men på vissa områden där det är svårt att få till detta måste det till andra åtgärder. Därför påbörjar vi ett intensivt arbete med att sprida kunskap om fällor för att stötta lant- och skogsbrukare som behöver ta till fler åtgärder än jakt på sina marker. Godkända och rätt hanterade fällor är ett mycket bra komplement för att minska vildsvinsstammen.

Annons

Det måste också till tydligare mått på hur mycket skadorna faktiskt kostar, i förlorad produktion, inkomst och för samhället i viltolyckor. Med mer forskning om vildsvin och dess beteenden skulle vi också kunna hitta fler långsiktiga lösningar byggda både på kunskap och erfarenhetsutbyte.

I LRF:s remissvar till den regionala förvaltningsplanen av vildsvin har vi bland annat påtalat hur angeläget det är att få stopp på den olagliga utfodringen. Fortfarande utfodras det med sockerbetshögar på sina håll, helt förödande för att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå.

Vi ser lösningar genom mer aktiva åtgärder från både jägare och markägare. Men nu satsar vi på att du som markägare ska få ännu mer kunskap om fällor för att hålla nere stammen när jakten på dina marker inte räcker till!

Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län