Förutom begagnade bilar och hantverkare gäller många klagomål även köp av hemelektronik och tjänster för telefoni, tv och bredband.
En nykomling är även mellanhandstjänster.
Det vanligaste är att kunden klagar på att varan eller tjänsten är felaktig, brister i avtal eller om ångerrätt.

Okunskap hos konsumenten
Var tionde klagomål på en vara gäller köp av begagnad bil. Något som beror på förhoppningar och teknisk okunskap.
- Köpare och säljare har ofta olika syn på felbegreppet när varan är begagnad, säger Annika Wilow Sundh.
Enligt statistiken har många under de senaste åren renoverat eller byggt om sin bostad. Många byggbolag och snickare har därför haft mycket att göra och dialogen med konsumenterna tar lång tid.
- Många känner att de inte blir hörda. Klagomålen gäller fel, långa leveranstider och otydliga avtal, säger Wilow Sundh.