Annons

Annons

Städerna fick 1622 uppföra tullhus för inkassering åt staten av lilla tullen samt tullstaket med tullport av bestämda mått för att hindra att varor smugglades in i staden. Lilla tullen avskaffades 1810 men tullbevakningsreglementet fortsatte att gälla till 1829.

Tullhus har funnits både vid Västerport (Förborgsporten) och vid Österport. Det var först när Göta Kanal var klar som Jönköping kunde nås av fartyg som trafikerade utrikes hamnar och då öppnades på 1820-talet en sjötullkammare för uppbörd av Stora sjötullen. Tullhusen var ganska enkla till en början men ett kungligt brev 1864 gav Jönköping rätt att disponera viss mark på fästningsområdet. Stadsfullmäktige beslöt då 1869 att uppföra tull- och packhus. Det var klart för avsyning 7 juni 1871 och omfattade bl a tullhus, järnvåg, hamnkontor, auktionskammare och spruthus. Tullhuset revs omking 1970 och Polishuset byggdes på den tomten åren 1972-74.


Så här ser den gamla hamnstationen ut idag.Foto: Gunnar Berglund

Vägg i vägg med tullhuset uppfördes Hamnstationen och öppnades när Jönköping-Vaggeryds järnväg invigdes 19 november 1894 som sidobana till Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ). Sträckan Halmstad-Värnamo var klar 1877 och då beslöt man att dra rälsen till Nässjö och inte till Jönköping som först planerats. Man nådde Nässjö 1882 men bolaget gick sedan i konkurs 1885. Ett konsortium med A O Wallenberg i spetsen köpte järnvägen för 1 miljon kronor. Järnvägen förstatligades 1945 men bolaget bytte namn till HNJ Intressenter AB och fortsatte som investmentbolag. Efter en landsomfattande insamling köpte Svenska Naturskyddsföreningen år 1986 AB Smålands Taberg av HNJ Intressenter AB. Berget är numera naturreservat.

Norrporten nuvarande ägare
Hamnstationen, där det är kontor idag, ägs av AB Norrporten, som även äger de statliga verken i Jönköping och nya Rättscentrum. Sedan augusti 2011 pågår arkeologiska undersökningar vid Västra kajen. Mellan Länsstyrelsen och kajen finns ett öppet schakt där de stora grundmurarna till Jönköpings slott syns. Efter vinteruppehåll skall utgrävningarna fortsätta till sommaren 2012.

Gunnar minns tullhuset och hamnstationen
År 1950 totalkvaddade jag en cykel i de branta backarna från Mariebo ner mot Junebäcken. Jag fick då följa med Pappa till auktionskammaren i tullhuset och ropa in en begagnad cykel som var tillräckligt hög för mina långa ben.

Efter examen från handelsgymnasiet, praktik och en 15 månader lång militärtjänstgöring startade jag 1956 på allvar min karriär som revisor. Byrån hade kunder så långt söderut som i Emmaboda och jag hade inte tillgång till bil det första året utan fick ta tåg. Jag cyklade ner till Hamnstationen och ungefär klockan 06.00 gick första tåget som hade förbindelse med Emmaboda.

I Taberg steg min arbetskamrat på rälsbussen ( tåget). I Emmaboda granskade vi ett företag med litet udda verksamhet. Man drev cykelfabrik (med varumärkena Original I & II bl. a.) och bilförsäljning (Mercedes Benz) i samma bolag. Dessutom sålde man bilar från en filial i Kalmar och när vi skulle granska räkenskaperna där lånade vi en bil ur firmans lager för transporten. Tågresan från Jönköping till Emmaboda tog 4-4,5 timmar och innebar flera byten. Vi bodde på Järnvägshotellet vars rum låg över väntsalen. Perrongen var placerad alldeles i anslutning till hotellet varför tågen väckte oss tidigt.

Fakta om tullarna och tullhusen är hämtade i Länsmuseets Småländska Kulturbilder 1984 med Bo E Karlson som huvudförfattare.