Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i Jönköpings kommun.
Genom att Jönköpings kommun, polisen och andra samverkansaktörer skriver under löftet lovar de att åstadkomma dessa åtgärder tillsammans.

Underifrån och upp
Under torsdagen undertecknade kommunen och polisen årets medborgarlöfte - med betoning på två punkter. En drogfri miljö för barn och unga och att aktivt ha ett trafiksäkert arbete i anslutning till skol- och fritidsmiljöer.
- Vi har valt att fokusera på de här områdena efter en dialog med medarbetare och medborgare. Vilket gav samma resultat. På det här viset jobbar vi underifrån och upp, säger lokalpolischef Fredrik Lindfors.
Dialogen genomfördes under våren 2015 - då invånarna i Jönköping via olika metoder fick svara på frågor om trygghet i olika områden.

Fler poliser
Några av aktiviteterna som polisen planerar för att uppnå 2016 års löften är att vara mer synliga varje fredag och lördagskväll. Även ökad närvaro i utvalda områden.
- Vi ökar områdespoliserna till 14 personer, säger Lindfors.
Med hjälp av föreningsliv och fritidsgårdar vill kommunen bedriva en bred verksamhet för barn och unga för att aktivt nå dem på bästa sätt.
- Vi tror på det här samarbetet, säger lokalpolischef Fredrik Lindfors.

Ann-Marie Nilsson (C) och lokalpolischef Fredrik Lindfors har precis skrivit under 2016 års medborgarlöfte. Foto: Caroline Eriksson
Mats Rosenqvist Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson