Annons

Som Jnytt tidigare har berättat tycker Tändsticksområdets vänner att det är viktigt att Tändsticksområdet kulturhistoriska värden behålls och har med anledning av det skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att hela området ska bli riksintresse.

När nu länsstyrelsen begär kommunens yttrande i frågan säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att kommunen är positiv till byggnadsminnesförklaringen men att man tycker att det är viktigt att det blir rätt när det gäller den exakta formuleringen. Detta med anledning av planerna för området, då det finns långt gångna planer på ett höghushotell och även tankar på nya bostäder i området.

Annons

Formellt beslut i september

– Vi håller på att titta på hur vi ska formulera vårt yttrande till länsstyrelsen. Men det påverkar inte utformningen av området och stoppar inte byggplanerna. När det gäller höghushotellet handlar det bara om ren formalia nu. Ärendet skulle ha tagits upp på nämnden i torsdags, men utgick då vi inte hade en nybyggnadskarta i rätt format. Men beslutet att höghushotellet blir av är redan taget, säger Anders Samuelsson.

Han förklarar att det formella bygglovet kommer att tas när nämnden sammanträder igen i september, men det går alltså inte att överklaga.

– Det är det sista formella beslutet vi i nämnden tar, sedan lämnar vi över bollen till Skanska och byggarna. Det är de som sedan bestämmer hur, när och vem som bygger, säger Anders Samuelsson.