Annons

Att det är besvärliga markförhållanden på Jordbron, där Jönköpings kommun har beslutat att den nya fotbollsarenan ska byggas, är ingen nyhet. En stor anledning till det är att området tidigare var soptipp.

Därför har länsstyrelsen, i ett yttrande, rekommenderat Jönköpings kommun att göra en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan ha på människors hälsa och miljön. En miljökonsekvensbeskrivning ska också möjliggöra en samlad bedömning av den förväntade miljöpåverkan”, skriver länsstyrelsen på sin webbplats.

”Komplicerade miljöaspekter”

Annons

– Det finns anledning att göra det i det här fallet med anledning av en rad förhållanden på platsen. Det är en sammanvägd bild av att hela området utgörs av en deponi och soptipp som ska bebyggas, säger länsarkitekt Niklas Aronsson.

– Man måste också säkerställa att föroreningar inte vandrar vidare från Tabergsån och ut i Munksjön och Vättern, det är också en del av problematiken. Det finns komplicerade miljöaspekter som måste hanteras.

Andra aspekter som vägs in är trafikförsörjningsfrågan och hur ljudbilden ser nu när det arrangeras konserter på arenan.

Inte tagit beslut än

Från Jönköpings kommuns sida har man ännu inte tagit beslut om man ska göra en miljökonsekvensbeskrivning eller inte.

– Vi tar ställning till om det behövs, just nu håller vi den frågan öppen. Vi har ett antal utredningar på gång och vi måste veta vad detta innebär i tid och arbete. Det är möjligt att vi kan samordna det i en annan utredning, säger stadsdirektör Carl-Johan Korsås.