Annons

– Det är första gången vi har kunnat göra en så detaljerad beräkning och resultatet är tydligt. Markägaren får bära en oacceptabelt hög kostnad för den stora älgstammen, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, i ett pressmeddelande.

Siffrorna bygger på resultatet av älgbetesinventeringen för 2015/2016 och gäller betesskador på ungskog av tall.

Andelen svårt skadade stammar varierar i landet mellan 39 och 77 procent beroende på län. I Jönköpings län handlar det om 39 procent.

Södra vill dock ha ner siffran till max 30 procent. Då skulle kostnaden i landet sluta på 115 miljoner kronor per år för Södras medlemmar. I dag är den totala kostnaden i Götaland 980 miljoner kronor per år.