Annons

Annons

Göta Hovrätt togs i drift 1650. Inte fullt färdigställt och är därmed stadens äldsta byggnad. Kristine kyrka och gamla Rådhuset är två andra 1600-tals byggnader och därmed är det klart att den äldsta bebyggelsen finns på öster. Dumheterna att det så kallade Johan III:s hospital på Talavid skulle vara stadens äldsta byggnad, det sitter en skylt på byggnaden som åberopar att det skall vara byggt på 1570-talet, ska vi glömma för alltid. Källaren på Hospitalet må vara från denna tid, men huset är från 1777. Så låt oss för en gång fastställa, Göta Hovrätt är stadens äldsta byggnad.

Nya smarta invånare
När Jönköping fick en hovrätt, Göta hovrätt, året var 1634, så var det en mycket viktig sak för staden. Det var den fjärde hovrätten i Sverige, den äldsta var Svea Hovrätt i Stockholm. Dessutom fanns en hovrätt i Åbo, Finland var svensk och en i Dorpat i Livland. I dag heter staden Tartu och ligger i Estland, men på 1600-talet var Sverige en stormakt. Meningen med hovrätterna var att de skulle avlasta kungen, man skulle inte längre kunna gå ”till kungs”, utan hovrätterna skulle bli den instans man överklagade till.  Det misslyckade delvis och då infördes Högsta domstolen.
För Jönköping på 1600-talet, bondhålan med färre än 2 000 invånare, tillförde hovrätten en ny kategori människor med hög utbildning. Dessa kom att bilda bibliotek, musikkårer och förde ett kulturellt högreståndsliv som inte funnits tillförne. Låt oss bara konstatera att Åsens gård och Rosenlunds Herrgård är egendomar som byggdes upp av vice hovrättspresidenter. Hovrättens betydelse för stadens utveckling kan inte nog påpekas.

Borgmästaren betalade
Byggnaden är idag i stort sett lika den som uppfördes på 1600-talet. Taket är dock av annan utformning. Arkitekt är troligen Simon de la Vallée, som var Konungens arkitekt och byggmästare. Den viktigaste personen i byggande var borgmästaren i Jönköping. Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, som i stort sett finansierade bygget. Staten hade inga pengar och arvingar till Strömberg trätte långt in på 1800-talet med staten om att Strömberg inte fått full ersättning för sina utlägg. En intressant detalj är att husets exteriör är uppförd av sandsten från Trånghalla, ett stenbrott som man fortfarande kan se om man beger sig ut väster om staden.  Även Kristine kyrka är delvis uppförd av denna mjuka sten.
En intressant detalj är det huggna riksvapnet i sandsten med texten C R S, vilket i 99 fall av hundra betyder Carolus Rex Sueciae, det vill säga Carl Sveriges konung. Men på Hovrätten betyder det Christina Regina Sueciae, Christina Sveriges drottning. Det var under hennes tid som hovrätten uppfördes.

En stor dag då guldet kom
Som sagt, många mål har avgjorts i denna byggnad, men det mål som är viktigaste för mig firades en kylslagen lördagseftermiddag den 8 april 1995. Hovrättstorget var ”fullsmockat”, det var till och med fullt med folk i ”ostkakebonken”. Man tror att det var 20 000 som sökt sig dit. På Hovrättens trappa, denna byggnad som rymmer så mycken värdighet, stod denna eftermiddag Södra Vätterbygdens stolthet, HV 71, svenska mästare, deras resa som var helt otrolig, den var nu avslutat och målet var Hovrätten. Inte för att dömas, utan för att hyllas, och då fylldes den gamla trappan från 1650-talet med nutidens hjältar. Kallt och vresigt var vädret, men jag har fortfarande kvar i hemmets trygga famn, den tröja som jag köpte till minne av segern. HV var inte på tårna då, jag tror det var ett antal privata spekulanter som gjorde storkovan på segern. Men det struntar jag i, jag har nu 4 tröjor hemma i skåpet, när blir det en femte??

Källa
Bo E Karlsson Bebyggelse i Jönköping 1612-1870