Annons

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer det framöver att behövas dubbelt så många platser i landets kommuner de närmaste åren eftersom man spår en ökning av nyanlända invandrare redan under 2013.
Mycket tyder på att det handlar om mer än 40 000 platser för invandrare som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som anhörig. Migrationsverket gör bedömningen att så många som 4 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl, det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.
- Efter den här prognosen har Arbetsförmedlingen tagit fram en fördelning per län och vad som gäller för vårt län. Vi ser att det behövs en dubblering av antalet platser och vi ser att det kommer vara näst intill lika mycket nästa år, säger Länsstyrelsens Bo Ljung.

Pågår arbete med länets kommuner
För tillfället pågår ett arbete mellan Länsstyrelsen och länets tretton kommuner om platsfördelningen för nyanlända invandrare. Sammanlagt handlar det om 1 530 platser som ska fördelas ut, uppger Bo Ljung.
- Det är inte klart än hur det ska gå till. Det ska brytas ner till varje kommun och det är ett arbete vi just nu är igång med, fortsätter han.
För 2012 hade Länsstyrelsen överenskommelser med samtliga av Jönköpings läns kommuner och man räknar med att skriva under nya avtal inom den närmaste tiden. Men mycket arbete kvarstår fortfarande och det är problematiskt.
- Fördelningen är inte gjort för nästa år men fördelningen visar redan nu att det behövs ett högt antal platser.

"Ambitionen är att vi ska klara uppdraget"
När ska allting vara klart?

- Jag hoppas inom de närmaste månaderna. Vissa kommuner behöver längre tid på sig och sen finns det vissa som redan har en befintlig överenskommelse som vi ser över. Ambitionen är att vi ska klara uppdraget. Men om vi når ända fram kan jag inte säga idag, säger Bo Ljung som menar att frågan är akut.
- Det handlar inte enbart för dem som kommer från anläggningsboenden utan för de som har anknytning hit sen tidigare också. Alla kommer inte att komma samtidigt men det är ändå viktigt att få det klart så snabbt som möjligt. Folk kan inte sitta på anläggningsboende så mycket längre till, säger Bo Ljung.