Den 17-21 mars pågår IT-konferensen Site 2014 i Jacksonville i USA. Under konferensen kommer det att snackas IT och hur det kan användas i skolan. Tusen delatagare väntas till den stora samlingen och på plats för att föreläsa är bland andra Theresé Haglind som jobbar som lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Hon doktorerar även vid Göteborgs Universitet.
– Det ska bli jätteroligt, säger Theresé och berättar för Jnytt att hon kommer att presentera resultatet av sin studie som hon gjort och som handlar om hur gymnasieungdomar använder digital teknik i sin skolvardag.

Omkring sex personer åker till konferensen varav Therése är en av dem. Hon kommer att träffa deltagare från hela världen.
– Jag vill lyssna och se hur det ser ut i olika delar av världen, säger Therése som ser fram mot att lära sig mer om hur man kan jobba med teknik, pedagogik och ämnesinnehåll för att nå sina mål.