Annons

Anmälan gäller en patient som genomgick en planerad titthålsoperation på grund av buksmärta. Under operationen uppstod en skada på patientens tunntarm till följd av en avvikande inställning på den utrustning som användes. Skadan kunde åtgärdas i efterhand och avslutades med titthålsteknik.

Patienten fick stanna kvar för kontroller och kunde lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Om lex Maria

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i ..

Om lex Maria

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Annons

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app