Både Jönköpings Posten och P4 Jönköping rapporterar att Region Jönköping är trötta på hur skötseln av Krösatågen genomförs.

Nu undersöks om avtalet med Bombardier, som ansvarar för Lokverkstaden i Nässjö, ska sägas upp.

- Den senaste rapporten vi politiker fick från länstrafiken visar att problemen fortsätter och att Bombardier inte lever upp till löftet. Vi kan inte ha det så här längre utan nu är det uppdraget att regionledningen och länstrafiken tittar på förutsättningar för att säga upp avtalet, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö inom regionen, till JP.se.

Annons

"Påverkar förtroendet negativt"

De inställda turerna har påverkat flera resenärer och pendlare. Tidningen skriver att fakturor tidigare har hållits inne och det att den vara en åtgärd även nu. Nu ska man också undersöka vad det kostar och vilka konsekvenserna blir om avtalet sägs upp.

- Det påverkar förtroendet för Krösatågen negativt och förlusten av goodwill är en allvarlig sak. Till det kommer att vi har fått skjuta till många miljoner för ersättningsbussar när tågen inte går, säger Backlund.

Beslutet om att försöka bryta avtalet har tagits av en enig nämnd och samtliga partier står bakom förslaget.