Annons

Tidigare räknades ekonomin för socialnämnden och äldreomsorgen samman. 2011 var första året som verksamheten inte behövde räkna med äldreomsorgen och det handlar inte om små summor som påverkade resultatet.

2014 gjordes ett underskott på 85 miljoner kronor och 2015 var underskottet 40 miljoner kronor. För 2016 blev det ett överskott på en miljon kronor.

Annons

– Det är inte mycket, men det är ändå ett överskott. Vi har arbetat målmedvetet för att utöka ramarna och vi har fått stora tillskott när det gäller funktionshindrade och barn- och ungdom. När det gäller barn och ungdom ser vi dock ett fortsatt underskott, säger Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden.

Det kom in flera orosanmälningar gällande barn som for illa, vilket ledde till att man förstärkt med mer personal.

– Nu stämmer det bättre mot det behov vi har, konstaterar Ola Nilsson.

När det gäller assistansen till funktionshindrade ser Ola Nilsson det som ett bekymmer att staten skjuter över kostnaderna på kommunerna.

– Det är en mycket komplex fråga. Jag tror Försäkringskassan övertolkar vissa saker när det gäller detta, säger Karin Widerberg (S), andra vice ordförande i socialnämnden.