Annons

Från och med onsdagen så råder det eldningsförbud i hela länet meddelar räddningstjänsterna i länet.

Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle, ved, gräs, ris, grenar med mera) utomhus. Med utomhus menas skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

SMHI säger i sin prognos att det kommer att vara fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind vilket innebär mycket stor brandrisk.

På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser.

Annons