I samband med en förlossning på Ryhov skruvades en elektrod fast på ett nyfött barn. Elektroden uppges sedan ha blivit kvar i huvudet och orsakat en böld, SVT Jönköping rapporterar att barnets föräldrar anmäler händelsen till inspektionen för vård och omsorg.

Det var ett dygn efter förlossningen som föräldrarna upptäckte en bula på sitt nyfödda barn. När barnet var åtta dagar gammalt fick familjen besöka röntgenavdelningen på Ryhov. Där konstaterades att det var en elektrod som blivit kvar efter förlossningen som orsakade bulan.

Ett ingrepp krävdes för att plocka bort elektrodbiten. Föräldrarna anmälde händelsen till IVO då bölden ledde till mycket vånda och de anser att komplikationerna som uppstod kunnat förhindrats.

Annons

Nu uppger SVT Nyheter Jönköping att IVO konstaterat att det funnits brister i handläggningen av barnet, då man inte kontrollerat att elektroden var hel då den togs bort från barnets huvud. Därmed har Region Jönköping inte uppfyllt kravet att ge patienten god vård.