Sverige placerar sig numer på eller över genomsnittet för OECD-länderna inom samtliga tre kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Så presterar svenska elever

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter ..

Så presterar svenska elever

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Läsförståelse - Eleverna presterar i snitt 500 poäng. Det är 17 poäng bättre än 2012 och resultatet är högre än OECD-genomsnittet.

Matematik - Eleverna presterar i snitt 494 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng bättre än 2012 vilket är jämförbart med OECD-genomsnittet.

Naturvetenskap - Eleverna presterar i snitt 493 poäng. Det är en uppmätt med 9 poäng bättre än 2012, vilket är jämförbart med OECD-genomsnittet.

– Det är glädjande att ha ett positivt resultat som detta är. Stor eloge till elever, lärare och rektorer som har kunnat vända utvecklingen. Nu gäller det att fortsätta jobba så vi kan stiga ytterligare, säger Thomas Strand från Vaggeryd som sitter i utbildningsutskottet.

Lärarförbundet kommenterar rapporten

Annons

Lärarförbundet skriver i en kommentar att det är glädjande med ett litet trendbrott, men säger att Sverige fortfarande har en lång väg att gå för att hamna i toppen av OECD-länderna.

– Nu har skolan fått några års vila från snabba och omfattande förändringar och vi ser hur det resulterar i att Sveriges skickliga lärare och hårt arbetande elever tillsammans kan åstadkomma bra kunskapsresultat, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbudet, i ett pressmeddelande.

Familjebakgrund har ökad betydelse

Thomas Strand lyfter fram en del av rapporten som oroväckande. Det faktum att familjebakgrunden har en ökad betydelse för elevens resultat i skolan.

– Det är ett glapp mellan de elever som klarar sig bra och de som har det svårare. Det handlar om skillnader i vilken bakgrund man kommer i från och det är någonting som vi måste satsa på att minska, vi vill ha en jämlik skola.

– Det handlar om att satsa åtgärder i tidiga åldrar och att vi har lärare som trivs på jobbet.