Annons

Annons

Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson
Foto: Peter Gustafsson

I Jönköpings kommun arrangeras regelbundet Try it som är en del av ett samarbete mellan skola och fritid och en prova-på-dag för att visa en del av det fritidsutbud som erbjuds i Jönköpings kommun.
Under onsdagen kunde man testa olika idrotter, träffa föreningar och även biblioteket fanns på plats.

Bakgrund i undersökning
Arrangemanget har sin bakgrund i undersökningen Ung livsstil där Jönköpings kommun är en av de kommuner som aktivt deltar. Undersökningen visar att barn och ungdomar med funktionsnedsättning rör på sig avsevärt mindre och i lägre grad deltar i föreningslivet, jämfört med andra. Gruppen har oftare psykosomatiska besvär och upplever nedstämdhet i högre grad än andra ungdomar. Funktionshindrade har ofta begränsat socialt nätverk och det är mer än tio gånger så vanligt att man upplever sig ha dålig hälsa.
– Den fria tiden är viktig för folkhälsan. Har man en aktiv frihet blir hela tillvaron bättre. Vi har sett i undersökningar att det behövs sådana här insatser för den här målgruppen. De måste få testa på för att de ska känna till att det här finns, säger Lisa Bergström, samordnare för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings kommun.

”Bli socialt kompetent”
– Det här är andra året vi kör det här, och ju mer vi arbetar med det desto mer händer det. För den här målgruppen är det viktigt att bli socialt kompetent.
Mattias Josefsson, som går på Idas skola, vara en av ett hundratal personer hade tagit sig till Idrottshuset under förmiddagen.
– Jag har provat på flera olika saker. Jag tycker det här är jättekul eftersom jag gillar att testa olika idrotter och andra saker, säger han.