Åsa Johansson, Moa Appelqvist, Mohammed Moerirat och Kaisa Lindström läser beteendevetenskap på Erik Dahlbergsgymnasiet och i samband med kursen ledarskap och organisation blev de tilldelade en uppgift på Förintelsens dag.

Antisemitism förr och nu
- Varje grupps uppgift är att hålla i olika projekt. Vi blev tilldelade detta men fick själva välja vad vi ville göra av det. Vi valde att ordna en heldag med workshops och en föreläsning av journalisten och författaren Niclas Sennerteg.
Sennerteg pratade om antisemitism i historia och nutid.
- Vi gör det här för att öka förståelsen och kunskapen kring förintelsen och situationen vi befinner oss i i dag.

Vad tänker ni på när ni hör Förintelsen?
- Död. Det är skrämmande att man på flera sätt kan dra liknelser till Förintelsen och vissa personers åsikter i dagens samhälle, säger Åsa Johansson.

Moa Appelqvist och Åsa Johansson - två av fyra elever som anordnade minnesdagen på ED. Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson
Åsa och Moa tillsammans med historieläraren Hans Franzen och journalisten och författaren Niclas Sennerteg. Foto: Caroline Eriksson
ED