Annons

Bastionsparken kommer att bli unik. Där kommer man för första gången på ett par hundra år att kunna få en känsla för hur Jönköpings slott en gång såg ut. Det ska ske på tre olika sätt.

I själva parken återskapas en del av den gamla muren som låg just där, i full skala. Fast inte på höjden.

– Nej, då skulle den resa sig 10-12 meter upp. Och den har flyttats några meter in från sjön, annars skulle det bli för trång för cykelbanan, berättar arkeolog Claes Pettersson.

Resten blir en vanlig park med öppen gräsyta, kryddad med en avancerad belysning.

– Belysningen ska sitta på en mast som är lika hög som muren var, så får man ändå en känsla av storleken, säger Claes Pettersson.

Annons

Slottsmuren finns kvar

I källaren på en av de nya byggnaderna intill parken finns dessutom en del av den riktiga muren, med tre rum, bevarad. Fast det rummet kommer inte att vara öppet för allmänheten. Men man kan se ner på muren genom fönster.

– Sen kan det säkert bli visningar av rummet vid speciella tillfällen, som Jönköpings marknad till exempel, säger Claes Pettersson.

Det ska också skapas en app där man kan uppleva Jönköpings slott virtuellt. Med den kan man vandra runt och se vad som fanns och uppleva det som nu är försvunnet.

– Det här har verkligen blivit uppmärksammat, att man kombinerar det autentiska, det återskapade och det virtuella.

Men det blir antagligen ändå svårt att förstå hur stor byggnaden som låg här ändå var. Området var tio hektar stort och sträckte sig från Hamnparken till Rättscentrum och från Rådhuset till Munksjön.

Från munkar till slottsherrar

Det började som ett munkkloster som grundlades 1283 som under 1600-talet fick en ny betydelse. Då byggdes det vidare och blev Jönköpings slott, som också var en fästning.

Jönköpings slott byggdes som en viktig försvarsfästning, där man tillsammans med Kalmar slott och Älvsborgs fästning utgjorde gränsförsvaret mot danskarna. Men när man väl var klara med bygget i Jönköping hade gränsen flyttats och det var egentligen onödig.

Men det utgjorde lager för armén och bostad för landshövdingen tills det förstördes i en brand 1737. Det förföll sedan och revs på 1800-talet. Fast snart kan dagens invånare få en aning om att slottet fanns, var det låg och hur det såg ut.