Annons

Idag vandrar vi mot undergången Ja, så drastiskt skall jag börja detta nya läsår på Jönköping Förr och Nu. Jag skall dessutom ägna mig åt något, som jag vanligtvis fördömer, det som kallas produktplacering eller kanske insmugen reklam. Jag tänker dock inte likt James Bond uppge vilket ginmärke jag använder till mina Dry Martinis utan berätta för alla intresserade att just idag, den 5 september klockan 14, möts Lars Östvall, Folkrörelsearkivet, Lars O Fältskog, Jönköpings Spårvagns och Busshistoriska Förening och undertecknad, Gudmundsgillet. Vi går delar av ”Gröne Linjen” och målet är alltså ”Unnegången”! Alla intresserade är välkomna att följa med.

Annons

Röda och gröna linjen
När man efter beslut 1905 skulle besluta om linjesträckning av spårvagnarna hade man inte mindre än 8 olika alternativ. Detta ledde till debatter och ändringar, men så småningom utkristalliserades ett förslag. Röda linjen från Hovrättstorget till Kungsgatan och den Gröna linjen från Öster (Undergången) till Stadsparken. Ganska snart förlängdes den röda linjen till Öster.

Grönt var först ut
Den 12 juli 1907 öppnade Gröna linjen som den första spårvagnslinjen i Jönköping. Den gick då från Vindbron till Stadsparken, en sträcka som även den borde gås av oss, men vi har ansett den vara något för arbetsam. Kanske, kanske kan det bli en resa istället i en ”gammal buss” framöver. Den som överlever får se.
Den 20 augusti detta nådens år 1907 öppnades resterande del av Gröna linjen på sträckan Vindbron till sluthållplatsen i höjd med Vintergatan. Nja, kanske inte riktigt för de första dagarna var inte reglerna för korsningen av Gripenbergsbanans angöringsspår mot Norra Strandgatan över Båtsmansbacken klar, så då fick man stanna vid Vedtorget, I dag är dock alla tillstånd klara och problemen med korsningar avklarade och vi kommer att avsluta i höjd med Vintergatan.

Tar en hållplats åt gången
Vi börjar vid hållplatsen Hovrättstorget, fortsätter via hållplatserna Kristinakyrkan (borde det inte hetat Kristinekyrkan), Allmänna Brand, Vedtorget och slutar vid Vintergatan. Resterande hållplatser, Soldathemmet, Odensgatan, Östra Kyrkogården och Kasernerna får vi ta en annan gång.
Den Gröna linjen kom att förlängas till Hallmansvägen (1926) och i andra ändan från A6 till Ryhov (1934). Den Gröna linjen var den som kom att läggas ner först, närmare bestämt den 21 maj 1951.
Om detta och mycket annat kommer det att handla idag på promenaden utmed Östra Storgatan.