– Det som serveras nu är rent ut sagt pinsamt. Det är dyrt och det är skräpmat, säger Camilla Sanders, ordförande för Students for sustainable action (SSA).

Det är projektet som SSA kallar ”The Student Kitchen” som främst är på tapeten just nu för studentföreningen. Planen är att ta över driften av, i bästa fall, flera av högskolans restauranger och caféer. Kontraktet med företaget som driver flera av högskolans restauranger och caféer är på väg att gå ut och från och med nästa termin kommer någon annan aktör att driva de berörda matställena på campus.

– Hur fantastiskt skulle det inte vara om vi kunde kliva in och driva en hållbar restaurang, undrar Sanders.

Martina Leonelli är ledare för SSA:s restaurangprojekt. Hon berättar att det än så länge bara är en plan men att de verkligen menar allvar med att de skulle kunna driva en eller flera hållbara restauranger på skolan.

Studentkåren ska driva det

Annons

– Under tolv dagar skrev vi en 30 sidors affärsplan, säger Leonelli och berättar vidare att Jönköpings Studentkår står bakom dem och kommer att bidra om ”Students kitchen” skulle bli verklighet.

– Studentkåren ska driva det och anställa personal. Vi ska stå för riktlinjer för hur personalen ska jobba och för restaurangens struktur. Vi ska ”övervaka” att ett hållbart förhållningssätt tillämpas. Sedan tänker vi oss att studentkåren ska stå för själva utförandet, säger hon.

Normalisera hållbarhetstänket

Ordförande Camilla Sanders berättar tillsammans med fyra av de andra initiativtagarna att deras långsiktiga mål är att normalisera ett hållbarhetstänk till den grad att folk inte reagerar på eller reflekterar kring att de själva och andra agerar hållbart eller att saker och ting är miljöanpassat.

– Vi vill bidra till att göra det normalt att tänka på ett hållbart sätt, berättar Sanders.

Av den anledningen vill SSA inte marknadsföra maten i ett eventuellt framtida ”studentkök” som vegetarisk eller vegansk.

– Vi vill att en låg, eller till och med obefintlig, konsumtion av kött ska vara normen. Sedan vill vi också göra människor medvetna om att mat kan vara hållbar och god på samma gång. Många har en annan uppfattning, säger SSA:s vice ordförande Anastasia Malavolti.