Annons

Det går för fort på våra svenska vägar, ska liv räddas måste fler hålla hastigheten, det menar NTF som hänvisar till Trafikverkets senaste uppskattning där man menar att 54 procent av bilisterna kör för fort på det statliga vägnätet, samma andel som året innan. Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom för att hitta åtgärder.

Fråga om liv eller död

Foto: Jnytt 
Foto: Peter Gustafsson

Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser i landet och den här veckan satsar nu polisen i Jönköpings län på extra hastighetskontroller

Annons

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under veckan för att undvika att man dör och skadas i trafiken, säger Christer Sandberg, Trafiksektionen vid polisen i Jönköping.

Få hjälp av app

För att få alla att hålla hastigheten finns även andra metoder än polisens arbete, som t ex trafiksäkerhetskamerorna.

Förare som behöver stöd för att hålla hastigheten kan skaffa sig en ISA-utrustning som säger till när man kör för fort. En sådan variant finns som gratis app, bara att ladda ner (NTF Rätt fart).

Under hela veckan gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

NTF