Annons

Annons

Det var först 2011 som polisen fick möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men trots att nedskräpningen har ökat sedan dess har antalet böter i regionen minskat. 2011 skrevs det ut sex böter i Jönköpings län, medan det under 2014 bara skrevs ut fem.
– Det är tydligt att skräpboten inte fungerar. Att polisen inte använder den när någon skräpar ner gör lagen tandlös. Det blir okej att bryta mot lagen när polisen ser mellan fingrarna, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

De bötfäller flest
Polisregion öst, dit Jönköpings län tillhör, ligger en bra bit efter många av de andra regionerna. Den region som hittills i år skrivit ut flest nedskräpningsböter är polisregion Mitt, som omfattar Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län, där det skrivits ut totalt 27 böter under perioden januari–maj i år.
– Boten borde förvandlas till en nedskräpningsavgift som kommunerna tar hand om. Eftersom kommunerna har ansvar för och bekostar renhållningen har de starka incitament att ta ut sådana avgifter, säger Johanna Ragnartz.