Annons

Sedan 2007-2008 har kommunen sett en positiv utveckling när det gäller ungas alkohol- och tobaksvanor och trenden fortsätter. I den senaste undersökningen uppgav endast nio procent av pojkarna och åtta procent av flickorna i årskurs nio att de röker och enbart två-tre procent gör det dagligen.

– Det är de lägsta siffrorna som vi har haft sedan 2000-talet, säger fältsekreterare Andreas Fransson.

Färre dricker i Jönköping

Bland gymnasieeleverna är det 22 procent av killarna och 19 procent av flickorna som röker, varav fem procent gällande bägge könen gör det varje dag.

Efter en tidigare topp bland eleverna när det gäller snusning, så minskar även detta. Sju procent av niorna och tolv procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet uppger att de snusar dagligen och det är fler killar än tjejer som gör det.

Annons

När det gäller alkoholvanor uppger 23 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna att de druckit alkohol någon gång det senaste året. Det går att jämföra med de centrala siffrorna som ligger på 36 procent bland pojkarna och 44 procent av flickorna.

Bättre än riket

Även när det gäller siffrorna för eleverna i årskurs två på gymnasiet jämfört med rikssiffrorna ligger Jönköpingseleverna bättre till.

59 procent av Jönköpings gymnasiekillar och 66 procent av flickorna har druckit alkohol de senaste tolv månaderna. För riket låg det på 73 procent för pojkarna och 76 procent för flickorna.

– Alkoholkonsumtionen bland eleverna har mer än halverats sedan 2007-2008. Debuten förskjuts i tid och det är en positiv trend, menar kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

När det gäller narkotikaanvändningen bland eleverna har det sedan en tid tillbaka skett en positiv utveckling, med undantag från den senaste undersökningen då det skett en liten ökning av narkotikaanvändning bland niondeklassarna. Från att ha legat under en procent när det gäller användningen bland flickor i nian ökade det till fyra procent.

Det konstateras också att elever vars föräldrar förbjuder eller pratar med ungdomarna om alkohol, tobak och narkotika, lyssnar på sina föräldrar jämfört med dem som inte får några förbud hemifrån.