Annons

Marcus Eskdahl (S) blir ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt förste vice ordförande i regionstyrelsen. Han kommer även sitta med i arbetsutskottet där regionstyrelsens ärenden bereds.

– Vi behöver stärka det regionala ledarskapet och föra en bättre dialog med exempelvis kommunerna, näringslivet och högskolan. Nya Koalition för Region Jönköping är ett lagbygge och vi ska öka tempot för att få till bättre hållbar regional utveckling. Vi behöver stärka miljömedvetandet och nå bättre resultat. Vårt hållbarhetsprogram är viktigt i det arbetet, säger Eskdahl i ett pressmeddelande, och säger att det viktigaste i TIM-nämnden är att höja förtroendet för buss- och tågtrafiken.

Rachel De Basso (S) blir ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Hon har tidigare suttit med som ersättare i samma nämnd.

Annons

– Det är hedrande att ha fått det här förtroendet från partiet och jag är ödmjuk inför det nya uppdraget som ordförande i FS-nämnden. Den främsta uppgiften blir att länsinvånarna ska erbjudas en jämlik sjukvård. Det kräver investeringar och satsningar på personalen och på att förbättra arbetsmiljön. Vi behöver få fler att vilja arbeta inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, säger De Basso i en kommentar.

Miljöpartiets regionuppdrag

Miljöpartiet har också skickat ut ett pressmeddelande med hur de fördelar sina regionuppdrag.

Sibylla Jämting blir regionråd på 60%, hon sitter i regionstyrelsen samt i folkhälsa- och sjukvårdsnämnden. Hon blir även ordförande i länsrådet för funktionsnedsatta.

Jon Heinpalu kommer sitta med i regionens valberedning, och i nämnden för arbetsliv och attraktivitetsarbete.

Erik Hugander blir i upphandlingsdelegationen och ska även sitta i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Annika Nordqvist sitter i parlamentariska nämnden, Kerstin Karlsson i patientnämnden och Ronny Forsberg i regionrevisionen.