Annons

HSB Fastighetsförvaltning Göta AB har begärt ersättning hos polismyndigheten med 17 832 kronor, vilket motsvarar kostnaden för bytet av en lägenhetsdörr. Dörren hade förstörts vid ett polisingripande i en av deras fastigheter på Söder i Jönköping.

Rätt till ersättning
Polismyndigheten har gått efter lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, kallad frihetsberövandelagen.
Där framgår det att den som har orsakats person- eller sakskada genom våld ”har rätt till ersättning om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom”.

Gjorde husrannsakan
Skadan i det aktuella fallet uppkom när polisen gjorde en husrannsakan. De polismän som gjorde husrannsakan anses inte ha agerat felaktigt, men omständigheterna är trots allt sådana att fastighetsbolaget har rätt till ersättning för reparationskostnaderna.