Annons

Det var efter en planerad abort och inför utskrivning som patienten bad om att få ett förebyggande läkemedel eftersom patienten hade blodgruppen RhD-negativ. Utan läkemedlet fanns nämligen risk för komplikationer.

Patienten fick då svaret av vårdpersonalen att läkemedlet inte var aktuellt eftersom blodgruppen var RHD-postiv. Patienten sa emot och efter en ny provtagning och utredning visades det sig att fel blodgrupp skrivits in som provsvar.

Patienten fick läkemedlet och slapp några medicinska konsekvenser och händelsen lex Maria-anmäldes.