Det är flera miljoner människor som flyr från krig och förföljelse och drygt 2 000 personer anländer till Sverige varje vecka. Problemet är bristen på bostäder och gode män till flyktingarna. Trots att Jönköpings kommun genomförde en stor annonskampanj för att hitta privatpersoner och hyresvärdar som kan hyra ut bostäder till flyktingar har intresset varit svalt.
– Vi fick in ett antal erbjudanden via kampanjen och det var en bostad som vi kunde gå vidare med och där har en familj flyttat in, berättar Åsa Jonsson Sköld, funktionschef vid individ- och familjeomsorgen.
- Flera erbjudanden var av mer tillfällig karaktär, exempelvis från oktober till mars, och det är inte vad vi har efterfrågat. De tillfälliga har vi i stället hänvisat vidare till Migrationsverket där man kan vara i behov av den typen av bostad.

Vad händer med de andra som behöver en bostad av dessa 20 personer?
– De blir kvar via Migrationsverket i asylboenden. Så på så vis fördröjs deras tid där.
När kampanjen startade var det alltså 20 personer som var i behov av en bostad, och därför var det önskvärt att få förslag om fem sex lägenheter. Som redan nämnts resulterade kampanjen i endast en lägenhet för en familj, men Åsa Jonsson Sköld är ändå nöjd med resultatet.
– Det blev bra. Det här projektet blev uppmärksammat på flera sätt och det tror jag ändå har varit bidragande. Jag tänker att kampanjen var ett försök att på ett nytt sätt öppna upp för hyresvärdar och privata att hyra ut. Kampanjen har varit framgångsrik på så sätt att frågan är väckt, den finns i folks medvetande.
– Vi har lyckats synliggöra att vi står inför utmaningar och att alla måste vara med och bidra. Jag skulle inte vilja säga att kampanjen är ett fiasko. Sedan har vi inte lyckats nå målet om fem sex lägenheter, men kampanjen har ändå fyllt sin funktion.

Ny kampanj 2015
Nu är projektet avslutat men Jönköpings kommun har fortfarande ett stort mottagande av flyktingar och därför måste man jobba vidare med bostadssituationen. Åsa Jonsson Sköld säger att det skulle kunna vara aktuellt med en ny kampanj för år 2015, men med ett annat fokus.

Hur skulle den kampanjen kunna utformas?
– Det vi kan fundera på är om vi ska ha en kampanj som riktar sig till det civila samhället där man kan hjälpa människor som kommer till vårt land och bidra till att mötet med den svenska familjen sker. I Eksjö har de något som kallas ”Invitationsdepartementet” på Facebook där en svensk familj bjuder hem en utländsk familj för middag, som sedan bjuder tillbaka. Det tyckte jag lät väldigt intressant och skulle kunna vara något att inspireras av.