Annons

Anmälan gäller en patient med behandling vid nedsatt immunförsvar, på grund av kronisk sjukdom, som sökte akutmottagning på grund av hög feber.

Ett sår på vänster underben undersöktes men det bedömdes inte vara infekterat och infektionsproverna var normala. Patienten bedömdes kunna åka hem men uppmanades söka akut igen vid eventuell försämring.

Patienten återkom till akutmottagningen sex timmar senare, med feber och kraftiga smärtor i vänster ben och underfot. Tillståndet krävde akut operation och senare upprepade operationer och amputation av en del av benet.

Större lidande

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Enligt anmälan ska det snabba sjukdomsförloppet och den fördröjda diagnosen har lett till ett förlängt vårdförlopp, sämre prognos och större lidande för patienten.

Annons