Annons

Ärendet gäller en patient som i samband med förlossning fick en epiduralkateter (ryggmärgsbedövning) i smärtlindrande syfte. Efteråt drabbades patienten av en infektion vid ryggmärgen där bedövningskatetern suttit.

Bestående skador

På grund av brister i rutin och arbetssätt, och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker, uppmärksammades och behandlades inte infektionen förrän med viss fördröjning. Detta kan, enligt ett pressmeddelande från Region Jönköpings län, ha bidragit till att patienten drabbades av en allvarlig ryggmärgsskada med kvarstående nedsatt muskelkraft i benen och känsel.

Ärendet avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Annons