Annons

Det är Jönköping Energi och tjänstepensionsbolaget Alecta, som äger A6 center, som har tecknat avtalet.

Fjärrkyla

Fjärrkyla bygger i grunden på samma distributionsteknik som fjärrvärme, alltså att det finns ..

Fjärrkyla

Fjärrkyla bygger i grunden på samma distributionsteknik som fjärrvärme, alltså att det finns en infrastruktur under marken med sammankopplade vattenfyllda rör.

I stället för att innehålla varmt vatten för fjärrvärme, används kallt vatten som pumpas runt och kyler fastigheter och lokaler.

Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla. Det de har gemensamt är att miljöpåverkan och energiförbrukning är minimal jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar.

För samhället har fjärrkylan stora miljöfördelar och bidrar till att hushålla med naturens resurser.

Fjärrkyla från Jönköping Energi produceras i huvudsak med vatten från Vättern.

Annons

– Tekniken har funnits sedan tidigare och används redan i de centrala delarna av Jönköping. Nu tittar vi på en utbyggnad av detta på A6- området och till en början A6 center. Vi för även en dialog med flera aktörer i området, berättar Markus Carpvik, chef för företagsmarknad på Jönköping Energi, för Jnytt.

Han jämför systemet med fjärrvärme, men i stället för att värma upp kyler systemet.

Vatten från Vättern

Den totala leveransen av kyla kommer att uppgå till fem megawatt. Fjärrkyla från Jönköping Energi produceras i huvudsak med vatten från Vättern.

– Att kyla våra lokaler på ett miljömässigt och energieffektivt sätt har varit en utmaning i många år. Nu tar vi ett steg för att minska påverkan på miljön och att tillsammans med Jönköping Energi skapa en modern lösning för kyla när vi bygger ut A6 med nya butiker, säger Alexander Sundberg chef för fastighetsutveckling på Alecta, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen av A6 center kommer att genomföras i etapper och fjärrkylans expansion växer i takt med planen. Första etappen tas i drift från hösten i år och A6 center beräknas byggas ut successivt fram till 2020.