Det är enligt ett pressmeddelande från Jönköping Airport en ökning på 17 procent av flygningarna till Frankfurt som är den stora ökningen till det positiva resultatet 2017. Men även inrikesflygningar till Stockholm och Karlstad ökade under året.

- Det är fantastiskt glädjande att vi återigen kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt år för flygplatsen. Särskilt anmärkningsvärt är att antalet resenärer ökade trots förlusten av en hel charterserie till Turkiet den gångna sommaren. En kortare serie till Cypern och en ökning på övriga destinationer täppte igen den luckan, säger Jönköping Airports marknadschef Henrik Älverdal i en kommentar.

Det totala antalet charterresenärer minskade med 6 procent under 2017, samtidigt som Fraktverksamheten ligger kvar på samma nivå som förra året. Flygplatsen kunde återigen välkomna internationella inresande charterresenärer.

Annons

- Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2018 som vi tror kommer bli fortsatt uppåtgående. Det blir till exempel en ökning på Cypern, genom en gemensam satsning av charterarrangörerna TUI och Ving. Från 6 avgångar till 17 under juli-oktober, säger Älverdal.


Foto: Pressbild

Jönköping Airports siffror år 2017 (siffror inom parentes avser 2016)

Passagerare: 114 ..

Jönköping Airports siffror år 2017 (siffror inom parentes avser 2016)

Passagerare: 114 608 (112 843)

Inrikes reguljärt +7%

Utrikes reguljärt +17%

Charter -6%

Frakt: 4 095 ton (4 091 ton)

Internationellt cargo +1%

Post -2%

Antal starter och landningar: +9%