Ungdomsarbetslösheten i Jönköpings län har nästan halverats på fyra år och framtiden ser ljus ut för åldersgruppen 18-24 år. Totalt ligger arbetslösheten i augusti på 6,2 procent.

– Det är glädjande att arbetslösheten bland länets unga minskar. Tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetar vi med olika arbetsmarknadsinsatser för ungdomar. Detta arbete, och den starka arbetsmarknaden, har fått fler ungdomar i arbete, säger Christian Lagerqvist från Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4). Sammanlagt handlar det om 10 750 (10 850).

..

6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4). Sammanlagt handlar det om 10 750 (10 850).

8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3), vilket motsvarar 1 830 personer (1 970).

5 770 (5 840) personer var öppet arbetslösa.

4 980 (5 010) personer deltog i program med aktivitetsstöd.

780 (990) personer anmälde sig öppet arbetslösa.

1 250 (1 220) fick jobb och 80 (70) varslades om uppsägning.

(Siffrorna inom parentes anger siffrorna för motsvarande period förra året)

Källa: Arbetsförmedlingen.

Annons

Arbetsmarknaden efterfrågar dock främst högre utbildning och generellt är det lättast för den med gymnasieutbildning och/eller eftergymnasial utbildning att få jobb.

Jobb inom vården

Få lediga platser har anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med motsvarande period förra året. Under augusti anmäldes 3 400 lediga jobb till Arbetsförmedlingen och då handlade det framför allt om jobb inom finansiell verksamhet, företagstjänster, handel och vård och omsorg.

Den 4 oktober arrangeras Jobbmässan på Elmia. 6 000 personer besökte mässan förra året och 120 svenska och utländska utställare fanns på plats.