Annons

Det är mycket som är på gång i Bankeryd. Bankerydsborna kan snart glädja sig åt ridvägar vid Målskog på 3,2 kilometer, en sommarcykelväg från Trånghalla söderut till Kortebovägen, en 2,4 kilometers promenadväg längs Lillån från Attarpsdammen till Vättern och ett utegym med belysning vid Furuvik.

Dessutom satsas det på liv i centrum i form av förstärkta stråk, mötesplatser skapas och utsmyckningar ska ske.

Kyrkvägen ska rustats upp genom att en grusad gångväg asfalteras. Det satsas också på trygghetsanordning vid Attarpstunneln i form av belysning/ljusdekoration och målningsdekoration. Sedan tidigare pågår även ett arbete med Attarpsdammen och dess framtid.

En skiss över projektet liv i centrum, som just nu är ute på upphandling.
Foto: Illustration/Jönköpings kommun

– Kommunen har olika kommundelsgrupper eller stadsdelsgrupper där vi möter lokala och engagerade föreningar. 1,1 miljoner kronor avsätts till detta årligen. Dessutom har vi mellan tre och sex miljoner kronor per år i investeringsmedel som vi avsätter till ett område i taget. Tidigare har vi gjort mycket i Gränna och nu är det Bankeryd som står på tur, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons

Att det blivit just Bankeryd den här gången beror på att det finns ett stort engagemang på orten. Det är de engagerade föreningarna eller organisationerna på orterna som lyfter fram vad de tycker behöver göras på sin ort.

Nya bostäder väntas

Flera större byggprojekt pågår också i Bankeryd, närmare bestämt åtta stycken. Det handlar om 40 nya bostäder på Horstorpsgärdet, Nyarp HSB skapar 70 bostäder och i Målskog, Bankeryd, blir det 35 nya bostäder. Området ligger mellan Kortebovägen och Vättern.

Sjöåkra (Sjöåkra kursgård) får 45 bostäder. Där handlar det om blandad bebyggelse. Problemet med närheten till Vättern löstes till sist efter ett och ett halvt års geologiska studier. Det är nästa byggprojekt efter Horstorpsgärdet.

Bankeryds Torps gård får 100 bostäder som placeras mitt för nya Torpskolan. Där blir det blandad bebyggelse och byggplanen väntas vara klar om ett år.

Mark behöver saneras

Backen vid Carstens får ett trevåningshus och det satsas även på Attarp 2 bakom biblioteket liksom Gränsvägen i Trånghalla.

Området mellan Församlingsgården och Lillån är klassade som föroreningsområde och där görs markprover för att undersöka om marken behöver saneras för att använda till parkmark. Det finns ytterligare ett 20-tal platser som behöver saneras om det blir aktuellt med något byggprojekt.

När det gäller trygghetsboende så vill kommunen att det byggs. Efter att det tidigare har gått trögt att hitta någon byggfirma som vill bygga, skedde det en explosion under förra året. Det finns nu flera intresserade byggherrar.

Gym