Annons

Kommunen ser en nedåtgående trend när det gäller trivseln i skolan bland elever på högstadiet och andra året på gymnasiet. Främst är det flickorna som i mindre utsträckning anger att de trivs på skolan. Endast 76 procent av flickorna anger att de trivs bra, medan motsvarande siffra för pojkar är 84 procent.

Pojkarna som går andra året på gymnasiet, 84 procent, uppger också i högre utsträckning att de trivs bra jämfört med flickorna, där endast 78 procent säger att de trivs bra.

Samband med tryggheten

Det går att se ett samband med den upplevda tryggheten i skolan. 91 procent av pojkarna och 87 procent av flickorna i nian känner att de alltid är trygga i skolan. Motsvarande siffror i tvåan på gymnasiet är 94 procent för pojkar och 92 procent för flickor.

Annons

– Ju äldre man blir desto tryggare känner man sig, framför allt när det gäller flickor. Men det kan också vara svårt att dra några slutsatser av detta. Ett år då vi jobbade extra mycket med trygghetsfrågor ökade också andelen som kände sig otrygga enligt undersökningen, säger kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

Mindre skolk i dag

Kommunen har även kikat på hur det ser ut med skolk bland högstadie- och gymnasieeleverna.

– Här finns det förstås ett mörkertal och det är också viktigt att tänka på att det bygger på uppgifter från eleverna själva, säger Lotta Randau, barn- och elevombud.

15 procent av niorna uppger att de skolkat någon gång, och det är fler flickor än pojkar. Bland eleverna i tvåan på gymnasiet har däremot 39 procent skolkat någon gång.

– Det är några procentenheter över rikssnittet, och när man kollar på dem som skolkar varje vecka ligger vi ganska lika riket i övrigt. Här har det hänt mycket sedan 1984. Bland annat skedde en stor minskning när det gäller skolk mellan 2001 och 2016, berättar Lotta Randau.

Hon ser en risk att den som väl börjat skolka en gång i veckan kan utöka det till att bli fler gånger.