Annons

I artikeln ”Höjd flygskatt slår mot Jönköping” från den 16 mars hävdar Sten Norinder, vd för Jönköping airport, att den rödgröna regeringens föreslagna flygskatt är en kontraproduktiv miljöskatt. Norinder presenterar siffror om att Jönköping Airport kommer att förlora fyra procent av sina resenärer om regeringen inför skatten. Av dessa hävdar han att 1 800 personer kommer att välja att ta bilen i stället.

Att 1 800 personer skulle välja att ta bilen i stället för inrikesflyget tycker vi låter osannolikt, då biljetten endast kommer att bli 85 kronor dyrare.

Vi hoppas i stället att de som väljer bort flyget tar tåget. Tåget är klimatmässigt överlägsen både flyg och vägtrafik. För att tågen ska gå i tid satsar regeringen 5,9 miljarder kronor på drift och underhåll av järnvägen fram 2020.

Regeringen har också initierat en särskild satsning på 200 miljoner kronor för att höja järnvägens kapacitet och göra systemet mer stabilt, detta genomförs under 2017.

Annons

Flygskatten har stort stöd bland vanliga medborgare. Det kritikerna ofta missar är att privatbilister, taxibolag, bussbolag och motorcyklister alla redan är med och betalar för sina utsläpp. Och då ställer vi oss frågan, varför ska inte flygbolagen stå för sina klimatkostnader?

Flygbolagen har helt varit undantagna från klimatskatter. Detta är ohållbart och därför har Miljöpartiet drivit på för att flyget ska bära sina egna klimatkostnader genom en flygskatt.

Regeringen vill införa en flygskatt från och med 1 januari 2018. Priset för inrikesresor och flyg inom Europa kommer att öka med 85 kronor per resa.

Utrikesresor kommer att kosta 280 kronor eller 430 kronor mer, beroende på resans längd. Det kommer att bli en kostnadsökning, men för klimatet och vår framtids skull är den absolut nödvändig. Hejdar vi inte den globala uppvärmningen riskerar många populära resmål att inte ens finnas kvar.

Att hävda att skatten är kontraproduktiv är därför fel. Sverige ska till 2040 ha minskat de klimatskadliga utsläppen med 40 procent, flygskatten är ett medel bland många för att nå målet.

Emma Hult (MP) riksdagsledamot från Jönköpings län

Michael Wallin (MP) distriktsordförande Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län"