Annons

En patient hade fått en ny njure och behandlades med läkemedel för att den transplanterade njuren inte skulle stötas bort. Patienten låg inne på Länssjukhuset Ryhov för en tarminfektion med blodförgiftning.

Annons

När patienten plötsligt blev sämre blev det aktuellt att överväga intensivvård. Men bristande samverkan mellan läkare på de olika klinikerna gjorde att det dröjde två dagar innan patienten förflyttades till intensiven, och den drabbade avled strax efter att han kommit dit.

Sjukhuset konstaterar att infektionen som patienten hade både var svår och ovanlig och det är inte är säkert att patienten hade överlevt även om intensivvården sattes in i ett tidigare skede.

Region Jönköpings län har anmält händelsen enligt lex Maria. Länssjukhuset Ryhov har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektion för vård och omsorg, IVO.