Annons

Anmälan gäller en patient som efter en röntgenundersökning misstänktes ha en cancersjukdom. Remiss skickades enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, för vidare utredning, men SVF-begäran förbisågs av oklar anledning.

Detta gjorde att utredningen blev fördröjd i tre månader. När tumören väl diagnostiserades hade förloppet gått för långt för operation.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Förbättringar

Enligt Region Jönköpings län har utredningen lett till förbättring av arbetsmiljö och IT-system för den personal som granskar och prioriterar remisser. Detta ska förhindra att händelsen upprepas.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app