Efter en rekordstark beståndsökning under december uppgick den svenska flottan av laddbara fordon i slutet av förra året till 15 962 stycken, vilket innebär en ökning under året på 101 procent. Under december tillkom mer än dubbelt så många som någon tidigare månad, enligt siffror från elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle.
Ser man till Jönköpings län fanns det vid årsskiftet över 500 registrerade elfordon, varav 300 i Jönköpings kommun.