Annons

I en motion till kommunfullmäktige önskar Liberalerna Patrick Nzamba och Anna Mårtensson att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att införa trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen fram tills att det blir en starkare lokal närvaro av polisen.

Trygghetsvakter

Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygg..

Trygghetsvakter

Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig.

Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst.

Trygghetsvakter ersätter på inget sätt poliser, men syftet är att deras närvaro ska ha en betydande förebyggande effekt.

I motionen skriver de bägge politikerna att de tycker att det är viktigt att kommuninvånarna ska känna sig trygga med att promenera när och var de vill, kunna vänta på bussen utan att vara oroliga, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam hem från kompisen.

Många oroliga för brott

Annons

De lyfter fram den senaste nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet som visar att känslan av otrygghet har ökat.

I praktiken innebär det att var tredje person väljer en annan väg på grund av oro för brott, att en av tio avstått från någon aktivitet på grund av oro och att nästan var fjärde person anser att deras livskvalitet påverkas av otryggheten.

Ska avlasta polisen

– Under rådande polisbrist känner vi att det behövs något för att avlasta polisen. Trygghetsvakterna skulle fungera ungefär som ordningsvakter, men i stället för att bara vara kopplad till affärskomplex eller krogmiljö, skulle trygghetsvakterna befinna sig ute på kommunens gator och torg, förklarar Patrick Nzamba.

Trygghetsvakterna skulle hålla ordning och förebygga brott vid stökiga situationer. Tanken är att trygghetsvakterna ska ha liknande bakgrund som ordningsvakterna, vara lämpliga individer och att de ska skicka in utdrag ur belastningsregistret.

Landskrona uppges vara en kommun som genomfört trygghetsvakter med lyckat resultat.