Annons

Kommun Demokraterna menar att frågan om trafiksituationen är så pass bred, omfattande, komplex och berör så många olika trafikslag att detta inte borde beslutas av de förtroendevalda utan att medborgarna kommer till tals i enskilda frågor.

”Jönköpings kommun är långt ifrån den största kommunen i Sverige, men anses enligt vissa studier vara den tredje svåraste att ta sig fram i. Det har tagits fram olika handlingsprogram och avsiktsförklaringar enligt olika beslut i kommunfullmäktige. En del av dessa är, enligt vårt tolkningssätt, kontraproduktiva”, skriver partiet i en motion.

De menar att ambitionen att prioritera gång, cykling och kollektivtrafik före bilismen inte fått de resultat som var ambitionen, utan att effekten blivit att köerna och utsläppen har ökat. Vidare menar politikerna att framkomligheten har försämrats, vilket samtidigt innebär att luftföroreningarna ökat och missnöjet och frustrationen hos kommuninvånarna ökat.

Annons

”Inte jättelyckade”

– Det finns väldigt många synpunkter på trafiksituationen och hur man löser den. Det handlar exempelvis om avsmalningar och de flesta blir inte så jättelyckade. Vi vill ha trafiklösningar som ser till alla trafikslag, såväl för de som går och cyklar som de som tar sig fram med bil och buss, säger Anders Jörgensson från Kommun Demokraterna.

Han anser att det måste finnas bra tillgänglighet för alla trafikslag. Partiet tycker att de trafikstörande hinder som byggts för att försämra biltrafiken samtidigt har inneburit en försämring för övriga trafikslag, inkluderat gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Partiet anser att situationen är så allvarlig att en rad åtgärder måste till både kortsiktigt och långsiktigt för att kommunen inte ska riskera att förstöra sin attraktionskraft för såväl befintliga medborgare som potentiella kommunmedborgare.

”Blir irriterade”

– Är det exempel nödvändigt att bussar kör ut mitt i vägen på vissa platser? Kommer man från Hovslätt och ska mot Månsarp och råkar hamna bakom en buss så får man räkna med att tio minuter extra är förbrukade. Det är klart att folk blir irriterade! Vi anser att det måste finnas möjlighet att göra gång- och cykelvägar utan att det blir mer krångel än smidighet, som det är nu, säger Anders Jörgensson.

Varför tror du att det blivit så här då?

– Jag tror att kommunen har en hög ambition att få fram cyklister att man glömmer de andra trafikslagen.

I motionen kräver partiet en folkomröstning om trafiksituationen och att alla delegationsuppdrag för trafikåtgärder i stadsbyggnadsnämnden ska återkallas. De vill att alternativen som ställs inför folkomröstning överlämnas till stadsjuristerna och att alla trafikslag ska finnas med på de alternativ som går att rösta på. Resultatet av omröstningen menar man ska vara verkställande och inte vägledande.